SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHỔ BIẾN

BƠM CẤP NƯỚC LƯU LƯỢNG LỚN – TỰ MỒI

Bơm cấp nước lưu lượng lớn - tự mồi PU-400E

PU-400E
4,600,000 VNĐ

Bơm cấp nước lưu lượng lớn tự mồi PU-1500E; PU-1500G

PU-1500E
11,713,000 VNĐ

Bơm cấp nước lưu lượng lớn tự mồi PU-1500E; PU-1500G

PU-1500G
11,414,000 VNĐ

BƠM CẤP NƯỚC LƯU LƯỢNG LỚN – KHÔNG TỰ MỒI

Bơm cấp nước lưu lượng lớn - không tự mồi PUN-250E

PUN-250E
3,210,000 VNĐ

Bơm cấp nước lưu lượng lớn - không tự mồi PUN-600E

PUN-600E
4,332,000 VNĐ


BƠM HÓA CHẤT

Bơm hóa chất PM-052PE, PM-150PE, PM-300PE

PM-052PE
3,317,000 VNĐ

Bơm hóa chất PM-052PE, PM-150PE, PM-300PE

PM-150PE
5,936,000 VNĐ

Bơm hóa chất PM-052PE, PM-150PE, PM-300PE

PM-300PE
9,306,000 VNĐ

Bơm hóa chất PM-403PG, PM-753PG

PM-403PG
19,950,000 VNĐ

Bơm hóa chất PM-403PG, PM-753PG

PM-753PG
27,436,000 VNĐ


BƠM HÚT GIẾNG SÂU

Bơm hút giếng sâu PC-300EA

PC-300EA
9,787,000 VNĐBƠM XOÁY NƯỚC HỒ BƠI

Bơm xoáy nước hồ bơi WP-403E

WP-403E
4,974,000 VNĐBƠM LỌC HỒ BƠI

Bơm lọc hồ bơi PUF-750E; PUF-1500E

PUF-750E
19,307,000 VNĐ

Bơm lọc hồ bơi PUF-750E; PUF-1500E

PUF-1500E
23,479,000 VNĐ


Trang: << 1 2 3 >>