SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHỔ BIẾN

MÁY BƠM ĐẨY CAO ĐA TẦNG CÁNH

Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh MHIL-506N-E3

MHI 406-1/E/1-230-50-2
15,470,000 VNĐ

Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh MHIL-506N-E3

MHIL 505-E-1-230-50-2
13,200,000 VNĐ

Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh MHIL-506N-E3

MHIL 505-E-3-400-50-2
13,200,000 VNĐ

Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh MHIL-506N-E3

MHIL 506-E-3-400-50-2
15,890,000 VNĐMÁY BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH

Máy bơm chìm nước sạch PD-300E

PD-300E
3,562,000 VNĐ

Máy bơm chìm nước sạch PD-300E

PD-300EA
4,054,000 VNĐ


MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

Máy bơm chìm nước thải

PDV-A750EA
7,349,000 VNĐMÁY BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN

Máy bơm chìm nước biển PD-S751EA

PD-S751EA
8,182,000 VNĐMÁY BƠM NƯỚC BIỂN

Máy bơm nước biển PU-S400E

PU-S400E
5,166,000 VNĐ

Máy bơm nước biển PU-S750E

PU-S750E
11,927,000 VNĐ


BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG

Bơm tuần hoàn nước nóng PH-123E

PH-123E
3,210,000 VNĐ

Bơm tuần hoàn nước nóng PH-254e

PH-254E
3,262,000 VNĐ

Bơm tuần hoàn nước nóng PH-400E; PH-401E

PH-400E
7,033,000 VNĐ

Bơm tuần hoàn nước nóng PH-400E; PH-401E

PH-401E
7,252,000 VNĐ

Bơm tuần hoàn nước nóng PH-1500Q; PH-2200Q

PH-1500Q
11,509,000 VNĐ

Bơm tuần hoàn nước nóng PH-1500Q; PH-2200Q

PH-2200Q
12,974,000 VNĐ

Trang:<< 1 2 3 >>