Dự án đã thực hiện trong lĩnh vực cấp thoát nước

Bạn đang ở: Trang chủ / Dự án đã thực hiện trong lĩnh vực cấp thoát nước

1. Dự án thoát nước Thành phố Hội An.

2. Dự án cải thiện môi trường Thành phố Thái Nguyên.

3. Trạm bơm thành phố Hòa Bình.

4. Nhà máy nước Nam Dư – Hà Nội.

5. Trạm bơm thành phố Lào Cai.

6. Trạm bơm tỉnh Sơn La.

7. Trạm bơm thành phố Yên Bái.

8. Nhà máy nước KCN Nghi Sơn – Thanh Hóa.

9. Trạm bơm thị xã Đồng Xoài.

10.Trạm bơm thành phố Kontum.

11.Trạm bơm Bình An.

12. Dự án cấp nước Cao Bằng.

13. Nhà Máy Nước Mặt Bắc Ninh.

14. Công viên nước Phú Quốc.

15. Nhà máy xử lý nước Hưng Yên.

16. Nhà máy xử lý nước Yên Phong.

17. Dự án cấp nước Sơn La.

18. Dự án cấp nước Vũng Tàu.

19. Dự án cấp nước Đông Triều – Quảng Ninh.

20. Dự án cấp nước Bến Tre.

Các giải pháp quản lý nước sạch

du-an-6

Các giải pháp quản lý nước thải

du-an-7

Hình ảnh công trình tiêu biểu

du-an-8